KUND: Pågen

MARKNAD: Sverige

WEBB: www.pagen.se 

 

PÅGEN LINGONGROVA kampanj

Stark lojalitetskampanj ökade försäljningen med 33 %

uppdrag

Vi fick i uppdrag att ta fram en stark lojalitetskampanj för LingonGrova utifrån den långsiktiga varumärkesplattform och designstrategi som Thrilled tagit fram för varumärket. Kampanjen skulle driva köp och bygga varumärket i butik.

idé

LingonGrova är ett klassiskt frukostbröd. För att stärka den positionen och göra frukosten till dagens höjdpunkt tog vi fram kommunikationsidén ”Vakna till en godare morgon”. Tanken var att bryta frukostslentrianen och lyfta hela morgonstunden. För att skapa lojalitet och driva frekvens tog vi fram en stark Samla & Få-kampanj med unika koder i varje förpackning, där konsumenten kunde samla till ett fint frukostset.

resultat

Försäljningen ökade med 33 % under kampanjperioden v 34-44 2016 jämfört med v 27-33 2016. Kampanjen fick ett starkt engagemang med 2722 antal registrerade konton.

Samla & Få driver frekvens. Konsumenten kunde samla till ett fint frukostset med muggar och bricka från Sagaform.