KUND: Pågen

MARKNAD: Sverige

WEBB: www.pagen.se

Pågen Gifflar facebook

Kommunikation på sociala medier

Uppdrag

Sedan november 2016 har Thrilled det löpande uppdraget att utveckla kommunikationen i Pågen Gifflars Facebook-kanal. I uppdraget ligger att identifiera relevanta målgrupper och ta fram innehåll som engagerar och bygger upp relationen med målgrupperna för att göra Gifflar till deras top of mind. 

Idé

Vi arbetar för att stärka relationen med Gifflars följare via dialog. Vi gillar inlägg, svarar på frågor, är nyfikna på våra följare och uppmärksammar deras idéer. Vi arbetar utifrån en tydlig innehållsstrategi med fastställda innehållstyper och är noggranna med att låta varje inlägg spegla Gifflars varumärkespersonlighet. Eftersom vi även arbetar med tradekampanjer för Pågen Gifflar har vi ett helhetsperspektiv på kommunikationen för varumärket och kan skapa en synergieffekt mellan Gifflars olika kanaler. 

Resultat

Efter första halvårets löpande arbete med publicering, community management och annonsering ser vi en ökning i engagemang och viralitet månad för månad. Vi ser också synergieffekter med Gifflars totala kommunikationsarbete och har därmed kunnat identifiera vilken strategisk positionering Facebook ska ha i varumärkets kanalkarta.  

Serveringstips ger inspiration som målgruppen gärna delar vidare.

Med humoristiska inlägg bygger vi en nära relation med följarna som relaterar och interagerar.

Genom att vara uppmärksamma på målgruppens reaktioner kan vi förlänga kommunikationen. I detta exempel skapades en tävling där vinnarna fick hoodien som blev populär i ett tidigare inlägg.

Stop motion-filmer med enkla gifflelrecept ger stor räckvidd och fångar uppmärksamheten i Facebook-flödet.

Under de första sex månaderna ökade interaktionen med 19%. Vi har slagit rekord i Gifflars Facebook-historia i antal reaktioner/inlägg och har sammanlagt kommit upp i över 6,3 miljoner unika interaktioner med målgruppen. Därför!