KUND: Pågen 

MARKNAD: Sverige

WEBB: www.pagen.se

PÅGEN FUNS kampanj

THROUGH THE LINE

UPPDRAG

Vi fick två uppdrag för Pågen FUNS. En ATL-kampanj och en BTL-kampanj. Men vi tänkte TTL (Through the Line). Kommunikation handlar ju om att få bäst genomslag, i alla kanaler. Från varumärkesnivå ända ner till butik. 

IDÉ

Vi började med att titta på varumärket på en strategisk nivå. Utifrån insikterna tog vi fram det övergripande konceptet Små stunder tillsammans som skapade ett tydligt universum för FUNS. För att bygga varumärket och nå vår digitala målgrupp, tog vi fram korta filmer som inspirerade konsumenten att pimpa sina FUNS till läskiga figurer under Halloween. Halloween är ju en riktig pysselhelg med familjen. För att driva försäljning och få alla delar i kampanjen att hänga ihop tog vi fram en stark butikskampanj som skapade prövoköp. 

RESULTAT

Det unika med den här kampanjen är inte filmerna. Eller inspirationsbroschyren eller vippan. Det unika är helheten. Och det är det som skiljer Thrilled från andra reklambyråer. Redan på strategisk nivå ser vi till att kommunikationen fungerar där köpet sker. 

Här började figurerna ta form. Får vi lov att presentera Glorious Ghost, Mysterious Mummy och Spooky Spider!

Ta-daa! Halloweens läskigaste gäng.

Halloween är en riktig pysselhelg med familjen.

Övergripande kommunikationskoncept för Funs. Det är de små stunderna och gemenskapen med andra människor som betyder mest här i livet.

I butik uppmanade vi konsumenten att pimpa sina Funs till läskiga Halloweenfigurer och skapa små stunder tillsammans.

Inspirationsbroschyr med inköpslista för att driva försäljning.

Monsterkampanj i butik som ökade kännedomen och drev prövököp.