KUND: Pågen/Lingongrova

MARKNAD: Sverige, Danmark, Norge, Finland

WEBB: www.pagen.se

LingonGrova varumärke

Långsiktig designstrategi för svensk storsäljare

Uppdrag

Pågen LingonGrova är ett av de 50 varumärken i 25 länder som Thrilled arbetar med. LingonGrova är en av Pågens storsäljare och vi har arbetat med produkten sedan den lanserades på 1990-talet. Som ett led i Pågens varumärkesstrategi fick vi 2013 i uppdrag att skapa subbrands av ett flertal av Pågens produkter, varav LingonGrova var en. För detta tog vi fram en varumärkesplattform, en designstrategi och ny visuell identitet för LingonGrova. Utifrån det tog vi fram ny förpackningsdesign för hela sortimentet samt tillhörande butiksmaterial.

Idé

LingonGrova är en omtyckt produkt som de flesta i Sverige har en relation till. Därför är det viktigt att bibehålla igenkänning och samtidigt visualisera varumärket utifrån de värderingar vi definierat i varumärkesplattformen. LingonGrova ska kännas lekfull, trygg och generös.

Resultat

Den designstrategi vi har skapat för varumärket har bidragit till göra Pågen LingonGrova till Sveriges över tid mest sålda bröd. I snitt säljs en förpackning av det älskade brödet varannan sekund i Sverige. Dygnet runt, året om. 2016 fick vi förnyat förtroende att uppdatera designstrategin och ta fram ny förpackningsdesign och butiksmaterial.

Exempel på bildmanér.

Butiksmaterial och förpackningsdesign 2016.

Exempel på bildmanér.