Pågen Coop

Grafisk Design

Tradekampanj

Pågen & Coop brödkampanj

Hur får man fler konsumenter att äta bröd? Den frågan ställde vi oss själva när vi fick i uppdrag av Pågen och Coop att ta fram en frukostkampanj som skulle öka brödkonsumtionen.

Många människor tycker att bröd är onyttigt. Samtidigt finns det många fördelar med bröd, som alla kanske inte tänker på. Det födde idén att lyfta konkreta hälsoegenskaper som brödet faktiskt har – som fullkorn, fiber, protein och osötat. Vi valde ut ett antal kampanjprodukter som hade rätt egenskaper och tog fram idén En riktig superfrukost för att spinna på trenden med supermat. Vi inledde ett samarbete med en dietist som tog fram kaloriberäknade recept för att ge trovärdigheten i kommunikationen.

Pågen coop

Vi lyfte konkreta hälsoegenskaper för att öka medvetenheten om brödets nytta.

Pågen Coop

Kampanjmaterial i butik.

Pågen Coop

Vi samarbetade med en dietist som tog fram kaloriberäknade recept.

Se mer